Wednesday Feb 28, 2024

13. Imposter syndrome

Imposter syndrome är (den helt irrationella) känslan av att inte känna sig värd sin yrkesmässiga framgång och/eller att man är en 'bluff'. Detta är lika vanligt hos både män och kvinnor och framför allt, ironiskt nog, hos folk som är väldigt framgångsrika. I veckans avsnitt går vi igenom vad imposter syndrome är, hur det kan ta sig uttryck - och tips på vad man kan göra åt det. Vi öppnar även upp sig kring egna upplevelser (och osäkerheter).

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320